Szkolenie PPP

 

 „PODSTAWOWE ASPEKTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W FORMULE

PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO”

 Termin: 14 grudnia 2011 r., godz. 9:30 – 14:00, Wrocław

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie Państwu praktycznych aspektów Partnerstwa publiczno-prywatnego. Omówiony zostanie podział zadań dla stron partnerstwa począwszy od planowania przedsięwziecia, aż do jego końcowej realizacji. Kluczowymi elementami PPP, które poruszone zostaną podczas szkolenia będą podział ryzyk pomiędzy partnerów, a także przesłanki i wskazówki do uniknięcia zaliczenia danej inwestycji do długu sektora finansów publicznych.

9:30 - 9:45      REJESTRACJA

9:45 – 10:15    WSTĘP         

Tendencje rozwoju PPP w Polsce

Obszary zastosowania PPP (podział na sektory)

Korzyści z zastosowania PPP (Zasada value for money)

10:15 – 11:15 PROGRAM - cz.I

Zadania podmiotu publicznego na każdym etapie postępowania (od planowania, poprzez wdrożenie postępowania do realizacji przedsięwzięcia)

Zadania partnera prywatnego na każdym etapie realizacji (wskazówki dla podmiotu publicznego jaką rolę spełnia podmiot prywatny)

11:15 – 11:30 PRZERWA KAWOWA I POCZĘSTUNEK

11:30 – 13:15 PROGRAM - cz.II

Kluczowy element partnerstwa – podział ryzyk (rodzaje najczęściej występujących ryzyk w PPP)

Wpływ podziału ryzyk na zadłużenie pomiotu publicznego – możliwości nie zaliczenia inwestycji do długu publicznego

Podział ryzyk według EUROSTATU

Podział ryzyk według Komisji Europejskiej

13:15 – 14:00 PODSUMOWANIE

Case study – podział ryzyk w wybranych przedsięwzięciach

Koszt udziału w szkoleniu:

  • 399 zł/os. dla JST
  • 799 zł/os. dla sektora prywatnego

Do cen należy doliczyć podatek VAT.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator zapewnia materiały i poczęstunek.

Szkolenie zakończone będzie wręczeniem certyfikatu.

Formularz_zgłoszeniowy_PDF

Formularz_zgłoszeniowy_DOC

Grupa docelowa:

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego

Przedstawiciele administracji rządowej

Spółki komunalne

Szkoły, fundacje

Przedsiębiorstwa budowlane, projektowe