Relacja z Konferencji PPP

 

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za udział w Konferencji „Partnerstwo publiczno-prywatne – projektowanie, finansowanie, realizacja” - 12 października 2011 r., jednocześnie życząc Państwu sukcesów w planowaniu i realizacji projektów w formule PPP. 

Zespół Kancelarii

Relacja z Konferencji

Dobre praktyki płynące z partnerstwa publiczno-prywatnego i wymiana doświadczeń, to jedne z najważniejszych aspektów, z którymi zetknęli się uczestnicy Konferencji 12 października we Wrocławiu „Partnerstwo publiczno-prywatne – projektowanie, finansowanie, realizacja”.

Konferencja zgromadziła szerokie grono przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i przedsiębiorstw zainteresowanych realizacją projektów PPP.

Dawid Maciejewski, Radca prawny z Kancelarii Prawnej LEXTRA, wprowadził uczestników konferencji w tematykę przygotowań do współpracy na zasadzie partnerskiej. Przedstawił korzyści płynące z partnerstwa publiczno prywatnego oraz możliwe do wystąpienia zagrożenia, które najczęściej są skutkiem złego przygotowania do przedsięwzięcia. Jednym z kluczowych tematów  były bariery PPP  występujące w Polsce i możliwości ich minimalizacji.

Sukces każdego projektu determinuje przeprowadzenie tzw. Fazy analitycznej, na którą składa się  wstępna analiza projektu, właściwa analiza projektu, oraz analiza ryzyk występujących w przedsięwzięciu. Korzyści z poprawnie przeprowadzonej fazy analitycznej w tym, w szczególności z właściwej alokacji ryzyka, to m.in. optymalizacja kosztów projektu czy poprawa jakości realizowanej w przedsięwzięciu infrastruktury bądź świadczonych usług” - mówi Dawid Maciejewski, Radca prawny z Kancelarii Prawnej LEXTRA Wiliczkiewicz i Maciejewski Sp.k.

Uczestnicy Konferencji usłyszeli się jakie przedsięwzięcia są możliwe do realizacji w formule PPP.Maciej Gacoń, aplikant radcowski z Kancelarii Prawnej LEXTRA Wiliczkiewicz i Maciejewski Sp.k. przedstawił procedurę wyboru partnera prywatnego ze szczególnym uwzględnianiem trybu określonego w ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi. W wystąpieniu poruszone zostały kwestie dotyczące zakresu i sposobu prowadzenia negocjacji warunków partnerstwa oraz konieczności zapewnienia w ich toku równego i niedyskryminacyjnego traktowania podmiotów zainteresowanych zwarciem umowy. Poruszył także kwestię współdziałania partnera publicznego przy realizacji przedsięwzięcia. Skupił się głównie na zasadach wnoszenia wkładu własnego w postaci składnika majątkowego, zasadach ochrony oraz możliwościach w zakresie kontroli jego prawidłowego wykorzystywania.

O finansowaniu przedsięwzięcia w kontekście długu publicznego i finansowaniu PPP poza bilansem finansów publicznych, mówił kolejny prelegent –Partner Collect Consulting S.A., praktyk w realizacji projektów PPP, Witold Grzybowski.Wspomniał o tym, jak ważne jest prognozowanie działań PPP i uwzględnianie ich w budżecie samorządów. Mówił o kwestii, która poruszona została już przez Komisję Europejską, a mianowicie o tym, że zwiększone ryzyko strony prywatnej owocuje najczęściej utratą korzyści kosztowej i tym samym utratą jednej z największych zalet partnerstwa. 

„Drogi są wizytówką państwa”przypomniał Witold Grzybowski – dlatego tak ważna jest współpraca w ramach PPP, szczególnie w projektach infrastruktury drogowej. Mówił o budowie, rehabilitacji i utrzymaniu dróg niepłatnych z udziałem przedsiębiorcy prywatnego. Wspomniał także o tym, że wysoka decentralizacja może bardzo ułatwić w Polsce inicjatywę lokalną, ale także przestrzegł samorządy przed brakiem działania, który spowoduje wzrost kosztów utrzymania dróg poprzez zwiększenie ilości postępowań odszkodowawczych od kierowców.

Rolę doradcy we współpracy z przedstawicielami samorządu terytorialnego w realizacji przedsięwzięć PPP podkreśliłaMałgorzata Okularczyk, Dyrektor Działu Doradztwa Publicznego Collect Consultin S.A. oraz ekspert PPPortal.pl.

Warto współpracować z doradcą – zewnętrznym lub wewnętrznym. Doświadczony doradca zadba o równość partnerów, przekaże swoje know-how i zapewni, że negocjacje zakończą się zwycięstwem dla każdej ze stron” - mówi Małgorzata Okularczyk z Collect Consultin S.A.

 

Gościem specjalnym Konferencji była Prof. Zw. dr hab. inż. Elżbieta Korenik, z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pani profesor przedstawiławspólny projekt badawczy TU Bergakademie Freiberg i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.Projekt  badania dobrych rozwiązań we współpracy opartej na zasadzie partnerstwa ciszył się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy.

Konferencja 12 października otworzyła nowy cykl wydarzeń i szkoleń związanych z tematyką PPP. Jej organizatorzy dostrzegają potrzebę, aby kolejne planowane przedsięwzięcia były bardziej przystępne  w realizacji – zarówno dla strony publicznej, jak i prywatnej. Jak bowiem podsumował Marek Pasztetnik, Dyrektor Zarządzający Zachodniej Izby Gospodarczej: „Aby partnerstwo Publiczno-Prywatne się rozwijało, podmioty muszą się zrozumieć, a temu służą konferencje takie jak ta”.