Szkolenie PPP - Rzeczpospolita

 

Partner merytoryczny - Kancelaria Prawna LEXTRA zaprasza na szkolenie dotyczące projektów w formule PPP.

                                

   rekl 3x4 Prakt Asp PPP                              

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie jego uczestnikom aspektów prawnych realizacji projektów infrastrukturalnych oraz przedsięwzięć związanych ze sferą usług publicznych, na gruncie obowiązującej regulacji dotyczącej partnerstwa publiczno prywatnego. W trakcie szkolenia zostaną ukazane szanse i zagrożenia związane z realizacją przedsięwzięć mających cel publiczny, a także prawidłowe modele i zasady współpracy podmiotów publicznych z partnerami prywatnymi w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno prywatnym.

Grupa docelowa

  • Sektor publiczny, jednostki samorządu terytorialnego
  • Przedsiębiorstwa branży budowlane,
  • Przedsiębiorstwa działające w sferze usług publicznych

W trakcie szkolenia zostanie ukazana problematyka realizacji przedsięwzięć w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno prywatnym oraz ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Uczestnikom szkolenia w przystępny sposób zostanie przedstawiona geneza regulacji obowiązującej w Polsce jej cel oraz prawne aspekty realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych. W szczególności uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z przepisami regulującymi współpracę podmiotów publicznych z partnerami prywatnymi.

W trakcie szkolenia na podstawie analizy przypadków zostaną przedstawione korzyści płynące z realizacji przedsięwzięć w formie partnerstwa publiczno prywatnego dla interesu publicznego oraz zagrożenia związane ze stosowaniem obowiązującej regulacji w praktyce. Ponadto uczestnicy szkolenia dokonają analizy konkretnych problemów, z jakimi będą mieli okazję spotkać się organizując bądź uczestnicząc w postępowaniu na gruncie ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym.

Korzyści dla uczestników szkolenia

Uczestnicy szkolenia w trakcie warsztatów nabędą praktyczne umiejętności w zakresie realizacji przedsięwzięć w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno prywatnym. Eksperci prowadzący szkolenie, w przystępny sposób przekażą wiedzę w zakresie prowadzenia i uczestnictwa w postępowaniu prowadzonym w formule partnerstwa publiczno prywatnego, w szczególności w zakresie wyboru trybu postępowania, wszczęcia procedury, dokumentowania postępowania, negocjowania warunków partnerstwa oraz konstruowania umowy. U uczestników szkolenia zostaną ponadto wykształcone praktyczne umiejętności w zakresie oceny ryzyk i zasad ich podziału miedzy stronami postępowania prowadzonego w formule partnerstwa publiczno prywatnego

Harmonogram szkoleń:

17 maja 2011 r., Warszawa

26 maja 2011 r., Katowice

8 czerwca 2011 r., Wrocław


Cena:
390 zł/os + 23% VAT - cena specjalna dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
1100 zł/os + 23% VAT - cena dla pozostałych uczestników
880 zł/os + 23% VAT - cena specjalna dla pozostałych uczestników przy zgłoszeniu do 30 kwietnia 2011 r.

Program i formularz zgłoszeniowy dostępny na:

http://szkolenia.rp.pl/wydarzenie/program/1870,praktyczne-aspekty-wylonienia-partnera-prywatnego.html

Zapraszamy!

Zespół Kancelarii