HORIZON 2020 - Warsztaty specjalistyczne

 

 

Warsztaty Horizon 2020

16 września 2014 r., Wrocław

 

JEDNODNIOWE WARSZTATY Z PROGRAMU HORYZONT 2020,
OBEJMUJĄCE ZASADY I PRAKTYCZNE ASPEKTY APLIKOWANIA O ŚRODKI UNIJNE

 

Cel szkolenia

Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej.

Budżet na badania i innowacje w jego ramach w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Kluczowe zadanie Programu to stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. Aktualne Europejskie, regionalne i krajowe finansowanie zapewnia szerokie możliwości wsparcia dla naukowców i przedsiębiorców w zakresie projektów badawczych i innowacyjnych.

Celem szkolenia jest przybliżenie przede wszystkim programu Horyzont 2020 i pokazanie nowego podejścia strategicznego do finansowania przedsięwzięć o wysokim potencjale innowacyjnym. Oprócz innowacji naukowych
i technologicznych, inicjatywy będą musiały spełnić strategiczne cele polityki europejskiej, które w wielu przypadkach mogą być realizowane tylko przez multidyscyplinarne sieci, aktywne zaangażowanie zainteresowanych stron
z
różnych dziedzin i dyscyplin. Podczas szkolenia przedstawione zostanie podejście, które często prowadzi do bardziej zaawansowanych projektów w większych konsorcjach.

Szkolenie obejmie swoim zakresem praktyczne aspekty przygotowania wniosku, aplikowania i implementacji projektu, celem skutecznego otrzymania finansowania. Pomimo pozytywnej oceny idei projektu oraz jego osiągnięć naukowych finansowanie często nie jest udzielane ze względu na niewystarczające osadzenie idei projektu
w strategii europejskiej, tym samym zaletą jest, że podczas szkolenia jego uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie planować projekt oraz efektywnie wykorzystać cel projektu i uwypuklić wynik maksymalizacji jego oddziaływania.

 

Zakres szkolenia

Szkolenie zapewni przekazanie jego uczestnikom wiedzy i przedstawienie praktycznych zagadnień niezbędnych do:

þ  Zrozumienia europejskich możliwości finansowania oraz znaczenia i wpływu celu polityki UE w programie Horyzont 2020

þ  Prawidłowego określenia wymagań i kryteriów Horyzont 2020 i określonych typów połączeń
(Działania w zakresie badań i innowacji, innowacji Akcje, instrumentu MŚP, CSA & CA)
ze strategicznego programu 2014-2015

þ  Identyfikacji czynników sukcesu planowanego projektu w ramach ogłoszonych konkursów Horyzontu 2020, niezbędnych do otrzymania finansowania

þ  Zastosowania metodyki projektu a tym samym zwiększenia szans na finansowanie Horyzont 2020

þ  Zawierania potencjalnych partnerstw do projektu, dołączenia do istniejących sieci oraz możliwości wkładu
w przyszłość Europejskiej strategii finansowania

þ  Każda sesja przewiduje czas na pytania uczestników i obejmuje praktyczne przykłady zaczerpnięte z wniosków projektowych, zrealizowanych z sukcesem.

Po odbyciu szkolenia jego uczestnicy będą przygotowani do:

þ  Identyfikacji najlepszych opcji finansowania i strategii koncepcji projektowych

þ  Skonstruowania konkurencyjnego projektu w ramach Horyzont 2020

þ  Zastosowania sprawdzonych narzędzi i metod, celem maksymalizacji szans projektu
i wniosku na dofinansowanie

 

Program warsztatow:

9.00-9 15        Powitanie i wprowadzenie

9 15-10 00      Sesja 1 Horyzont 2020 i Strategie Unijne

 • Europa 2020 i Unia Innowacji
 • Strukturę programu Horyzont 2020

10:00-10 :45   Sesja 2: Rola innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w horyzoncie do 2020 r.

 • ,,Przywództwo przemysłowe’’ jako wiodący filar w programie Horyzont 2020
 • Rynek innowacji oraz udział małych i średnich przedsiębiorstw
 • Instrumenty finansowe przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz instrumentu MŚP

10.45 – Przerwa kawowa

15-11-12 :30 Sesja 3: Finansowanie badań i innowacji w programie Horyzont do 2020 „Problemy społeczne”

 • Problemy społeczne jako obszary zainteresowania
 • Tematy specyficzne wymagania

12.30-13:15    Sesja 4: Finansowanie bazy naukowej w Horyzont 2020 "Doskonała baza naukowa"

 • Przyszłość Nowych Technologii (FET)
 • Dzialania Marie Skłodowska-Curie

13.15 – Lunch

14.15-15:00    Session 5: Zasady uczestnictwa – aspekty prawne i finansowe

 • Generalne zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020
 • Zasady rozpowszechniania – Open Access and Open Data
 • Współpraca międzynarodowa

15:00 – Przerwa kawowa

15.20-16:40    Session 6: Praktyczne aspekty w Programie Horyzont 2020

 • Portal uczestników projektów badawczych i proces składania wniosków
 • Metodyczne opracowania projektu ipisanie wniosków (krótkie wprowadzenie)
 • Budowanie partnerstwa i zaangażowanie współpracy z konsorcjum

 

16.40   Pytania i odpowiedzi

17.10   Zakończenie warsztatu.

 

Grupa docelowa:

 • Naukowcy, Pracownicy Uczelni Wyższych
 • Pracownicy B+R, Centra badawczo-rozwojowe
 • Instytucje Pozarządowe
 • Przedsiębiorstwa o wysokim potencjale innowacyjnym
 • Przedsiębiorstwa IT , ICT, Technologiczne, Telekomunikacyjne, Media i Multimedia
 • Parki Technologiczne
 • Instytucje Publiczne
 • Sektor medyczny
 • Creative Industries
 • Branża Energetyczna i Ekologiczna

 

ü  Koszt uczestnictwa: 990 zł/os. +VAT dla zgłoszeń do 15 sierpnia 2014

oraz 1200 zł/os. +VAT dla zgłoszeń po 15 sierpnia 2014.

ü  Szkolenie odbędzie się w j. angielskim

ü  Organizator zapewnia materiały ze szkolenia w j. polskim

ü  Organizator zapewnia serwis kawowy i lunch

ü  Szkolenie zakończone będzie wręczeniem zaświadczenia z uczestnictwa

ü  Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

 

Formularz Zgłoszeniowy _PDF

 

Informacja o ekspertach:

Rita Clancy - Expert Funduszy Europejskich oraz programów badawczych.       

Posiada doktorat z Geochemii FU Berlin i University of Glasgow / UK oraz magistra z Komunikacji Społecznej FU Berlin. Od ponad 7 lat jest expertem w dziedzinie Funduszy Europejskich. Założyła niemiecko-arabskie Kolegium Logistyki (GUCL) w Abu Dhabi, kiedy była koordynatorem w projekcie sieci wiedzy IBA. Rita Clancy jest Prezesem Zarządu firmy doradczej EURIDA Research Management, posiada wieloletnie doświadczenie w europejskich
i międzynarodowych programach finansowania projektów, w tym Europejskiego Programu Ramowego ma rzecz badan i rozwoju (7. Program Ramowy, Horyzont 2020, Eurostars, Life+, Eco –Innowacje i IMI. Przeprowadziła serię szkoleń w wielu krajach takich jak: Niemcy, Bruksela, UK, Węgry oraz Litwa. Rita Clancy od 2010 r. jest Expertem Komisji Europejskiej, który ocenia wnioski w konkursach projektów badawczych. Rita Clancy uzyskała wysoki wskaźnik , 37,5 % udziału złożonych wniosków, oraz otrzymanego dofinansowania w ramach 7PR czyli ponad trzy razy wyższa niż obecnie wynosi średnia. W latach 2012/2013, 4 z 7 wniosków złożonych przy wsparciu EURIDA Research Management został wybrany do finansowania, co odpowiednio stanowi 57% udziału złożonych wniosków.

Joanna Elwira Sychta - R&D, EU Funds and International Development

Absolwentka Prawa, Certyfikowany Project Manager Prince II, konsultant projektów europejskich. Posiada dogłębną wiedzę i doświadczenie w zakresie grantów badawczych, programów Unii Europejskiej i funduszy strukturalnych. Doświadczenie zdobyła w środowisku międzynarodowym, w takich krajach jak Chorwacja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Polska. W ostatnich latach pracowała na Uniwersytecie w Wielkiej Brytanii, min. Coventry University i University of Warwick, gdzie była odpowiedzialna za aplikowanie i kierowanie projektami unijnymi. W Kancelarii zajmuje się doradztwem dla projektów biznesowych, naukowych i badawczych w zakresie pozyskania finansowania, min. z programu Horizon2020, Marie Curie, Cost, CIP, NCBIR, RPO oraz poszukiwaniem partnerów i opracowaniem wniosków o współpracę Uczelni Wyższych, Instytucji Naukowych z Biznesem (B&R, Start-ups, Enterprises).

 

Osoby do kontaktu:

Anna Opłatek, tel. 500-016-945, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                      

Joanna Sychta, tel. 71/733-73-63, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

ü  Koszt uczestnictwa: 990 zł/os. +VAT dla zgłoszeń do 15 sierpnia 2014 oraz 1200 zł/os. +VAT dla zgłoszeń po 15 sierpnia 2014.